Спецкурс 'Трудові книжки в 2018 році: оформлення, заповнення, виправлення помилок'

спецкурс

ВЕДЕННЯ ТРУДОВИХ КНИЖОК: вимоги законодавства РК і стандарти роботи

• Загальні вимоги законодавства ( стандарти внесення записів, запевнень записів печаткою
організації, правомірність використання печатки відділу кадрів і т.д. )
• Порядок покладання обов’язків по веденню трудових книжок. Порядок прийому-передачі трудових
книжок.

ДОКУМЕНТУВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

• Заповнення чистого бланка трудової книжки - оформлення титульного аркуша
• Внесення записів про прийом на роботу ( на основну роботу, на роботу за сумісництвом, при
різних термінах укладення трудового договору, на роботу по вахтовому методу і в інших
виняткових випадках )
• Оформлення перейменування або зміни організаційно-правової форми компанії
• Оформлення переведення працівника за різними підставами ( переклад тимчасовий і постійний,
переведення на іншу посаду, переведення в інший по дразделеніе, переклад до іншого роботодавця -
інше юр. особа )
• Оформлення змін посади або кваліфікації працівника ( перейменування посади,
присвоєння кваліфікаційного розряду і т.д. )
• Внесення до трудової книжки відомостей про нагородження і заохочення
• Загальний порядок оформлення записів про розірвання трудових відносин.
• Внесення до трудової книжки записів про припинення трудового договору за різними підставами.
• Особливості оформлення трудових книжок працівникам філій, відокремлених структурних
підрозділів
• Особливості внесення до трудової книжки окремих видів записів ( відомостей про службу в армії,
роботі держ. Структурах, навчанні і т.д. )

виправити ту ЗАПИСІВ У ТРУДОВОЇ КНИЖКУ, внесення змін і доповнень . Оформлення дубліката, видача вкладиша.

• Внесення змін і виправлень на титульний лист трудової книжки при виявленні помилок,
при зміні персональних даних працівників.
• Внесення змін і виправлень в розділ «Відомості про роботу»
• Оформлення дубліката трудової книжки.
• Обов’язки роботодавця при втраті, псуванні трудових книжок працівників.
• Оформлення вкладиша

ЗБЕРІГАННЯ ТА ОБЛІК трудових книжок. Відповідальність роботодавця за порушення законодавства про ведення і зберігання трудових книжок.

• Оформлення книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них.
• Організація зберігання трудових книжок.
• Видача трудової книжки працівникові «на руки», оформлення копій, виписок.
• Порядок зберігання незатребуваних трудових книжок.
• Судова практикаЩЕ ПОЧИТАТИ