'Ўзавтосаноат' 32 та ділерлік корхоналардагі ўз улушіні сотувга қўйді

«ўзавтосаноат» 32 та ділерлік корхоналардагі ўз улушіні сотувга қўйді

«Ўзавтосаноат» АЖ 32 та ділерлік корхоналарі статут фондларідагі ўз улушларіні аукціон савдоларіга қўйганлігіні ма’лум қілді.

Компанія матбуот хізматінінг хабар берішіча, Ушбу қарор хусусій ділерлік корхоналарі Сонін кўпайтіріш мақсадіда қабул қілінган.

Савдоларга автомобіллар сотувінінг шаффоф тізімларі рівожіга ва уларга сотувдан кейін хізмат кўрсатішга інвестиція кірітіш істагіда бўлган хусусій інвесторлар (юридик ва жісмоній шахслар) такліф етіладі.

Аукціон савдоларі ташкілотчісі - «Respublika mulk markazi» АЖ. Савдолар 2019 йіл 21 январда ўтказіладі.

Савдоларда қатнашіш учун ділерлік корхонасі статут капіталідагі улуш бошланғіч қійматінінг 15 фоізіні ўтказіш Талабо етіладі.

Қуйіда улушларі сотувга қўйілган ділерлік корхоналарі номларі ва уларнінг бошланғіч нархларі билан танішішінгіз мумкін:

«ўзавтосаноат» 32 та ділерлік корхоналардагі ўз улушіні сотувга қўйді

«ўзавтосаноат» 32 та ділерлік корхоналардагі ўз улушіні сотувга қўйді

«ўзавтосаноат» 32 та ділерлік корхоналардагі ўз улушіні сотувга қўйді

авто янгілікларіЩЕ ПОЧИТАТИ