Цікаве питання ... Як проводяться централізовані державні закупівлі, що проводяться єдиним організатором в РК

ГОЛОВНЕ У СТАТТІ:
1. Порядок здійснення централізованих державних закупівель
2. Поділ ТРП на лоти по їх однорідним видам
3. Централізовані закупівлі за заявкою замовника
4. Особливості державних закупівель, проведених єдиним організатором
5. Визначення та затвердження складу конкурсної / аукціонної комісії єдиним оператором
6 . Утвердження і роз’яснення положень конкурсної / аукціонної документації
7. Порядок здійснення державних закупівель способом з одного джерела

Закон РК від 4 грудня 2015 року № 434-V «Про державні закупівлі» (далі - Закон ) застосовується до відносин, пов’язаних з придбанням товарів, робіт, послуг ( далі - ТРП ), необхідних для забезпечення функціонування, а також виконання державних функцій або статутної діяльності замовника.

У цій статті розглянемо певні особливості, які повинні враховувати суб’єкти державних закупівель за участю в централізованих державних закупівлях, пов’язаних з придбанням ТРП і проводяться єдиним організатором.

Підпункт 16) статті 2 Закону : «Єдиний організатор державних закупівель - юридична особа, визначена Урядом Республіки Казахстан, акіматом області, міста республіканського значення і столиці або акіматом району, міста, району в місті, яке здійснює виконання процедур організації та проведення централізованих державних закупівель».

Постановою Уряду РК від 2 квітня 2014 року № 300 «Про утворення Комітету з державних закупівель Міністерства фінансів Республіки Казахстан і про внесення змін і доповнень до постанови Уряду Республіки Казахстан від 24 квітня 2008 року № 387” Про деякі питання Міністерства фінансів Республіки Казахстан “» утворенийкомітет з державних закупівель Міністерства фінансів РК , який згідно з пунктом 2 цієї постанови визначено єдиним організатором державних закупівель.

Наказом Міністра фінансів РК від 1 червня 2016 року № 276 затверджено Положення про Комітет з державних закупівель Міністерства фінансів Республіки Казахстан.

Комітет з державних закупівель Міністерства фінансів РК ( далі - Комітет ) є відомством Міністерства фінансів РК, що здійснюють в межах компетенції центрального виконавчого органу реалізаційні функції в сфері організації та проведення єдиних державних закупівель за бюджетними програмами та (або) ТРП, що визначаються уповноваженим органом.

Порядок здійснення централізованих державних закупівель

Порядок здійснення централізованих державних закупівель регулюється статтею 8 Закону :

1. Централізовані державні закупівлі здійснюються єдиними організаторами державних закупівель.

2. Уповноважений орган визначає переліки ТРП, за якими державні закупівлі здійснюються єдиними організаторами.

3. Єдиний організатор здійснює централізовані державні закупівлі:

1) за переліком ТРП, що визначається уповноваженим органом, шляхом створення спільних з замовником конкурсних / аукціонних комісій;

2) за переліком ТРП, що визначається уповноваженим органом, шляхом об’єднання однорідних ТРП в один лот незалежно від місця їх поставки (виконання, надання);

3) за заявками замовників на придбання ТРП, які не включені до переліків ТРП, що визначаються уповноваженим органом, шляхом створення спільних з замовником конкурсних / аукціонних комісій.Даний підпункт застосовується за умови згоди єдиного організатора державних закупівель з проведенням таких державних закупівель.

У випадках, передбачених підпунктами 1) та 3) пункту 3 статті 8 Закону, головою конкурсної комісії визначається аким відповідної адміністративно-територіальної одиниці або перший керівник замовника в порядку, визначеному Правилами здійснення державних закупівель, за винятком випадку, передбаченого пунктом 4 статті 8 Закону.

У випадку, передбаченому підпунктом 2) пункту 3 статті 8 Закону, головою конкурсної комісії визначається перший керівник єдиного організатора державних закупівель або його заступник.

4. У разі організації і проведення державних закупівель за матеріально-технічного забезпечення діяльності центральних виконавчих органів єдиним організатором державних закупівель голова конкурсної / аукціонної комісії визначається першим керівником центрального виконавчого органу, за винятком випадку, передбаченого підпунктом 2) пункту 3 статті 8 Закону.

5. Порядок здійснення державних закупівель єдиним організатором державних закупівель визначається Правилами здійснення державних закупівель.

Перелік ТРП, за якими державні закупівлі здійснюються єдиним організатором державних закупівель, затверджений наказом Міністра фінансів РК від 29 грудня 2018 року № 1127 (далі - Наказ 1127).

З 1 травня 2019 року набув чинності наказ першого заступника Прем’єр-міністра РК - Міністра фінансів РК від 28 лютого 2019 року № 157 «Про внесення змін і доповнень до наказу Міністра фінансів Республіки Казахстан від 29 грудня 2018 року № 1127” Про визначення переліків товарів , робіт, послуг, за якими державні закупівлі здійснюються єдиними організаторами державних закупівель “» .

Відповідно до Наказу 1127 державні закупівлі здійснюються єдиним організатором державних закупівель з поділом значення бюджету:

 • республіканського значення за затвердженим переліком ТРП згідно з додатком 1 до Наказу 1127;
 • обласного, міста республіканського значення і столиці за затвердженим Переліком ТРП згідно з додатком 2 до Наказу 1127;
 • районного та міст обласного значення за затвердженим переліком ТРП згідно з додатком 3 до Наказу 1127;
 • району області, міста обласного значення, району в місті обласного значення за затвердженим переліком ТРП згідно з додатком 4 до Наказу тисячі сто двадцять сім.

Повністю наводити перелік в статті немає необхідності, але можна відзначити, що мова йде про таких великих закупівлях, наприклад, республіканського значення, як:

 • автомобільні транспортні засоби, механічні транспортні засоби;
 • вертольоти;
 • робочі станції, персональні комп'ютери, моноблоки, монітори, екрани, процесори, ноутбуки, багатофункціональні пристрої, принтери, сканери (при перевищенні суми, виділеної на проведення конкурсу / аукціону, 20000-кратного розміру місячного розрахункового показника, встановленого на відповідний фінансовий рік законом про республіканський бюджеті ( далі - МРП )); на поточну дату встановлений поріг становить 50 500 000 тенге ;
 • меблі (при перевищенні суми, виділеної на проведення конкурсу / аукціону, 1000-кратного розміру МРП ; редакції, що діяла до 1 травня 2019 року).

Поправки, які вступили в силу з 1 травня 2019 року:

 • меблі, де адміністраторами бюджетних програм виступають центральні виконавчі та інші центральні державні органи (при перевищенні суми, виділеної на проведення конкурсу / аукціону,5000-кратного розміру МРП ).

Поділ ТРП на лоти по їх однорідним видам

Замовники при складанні річного плану зобов’язані розділяти ТРП на лоти по їх однорідним видам і місця їх поставки (виконання, надання), за винятком випадків придбання:

 • робіт, послуг, що передбачають комплекс взаємопов'язаних робіт, послуг;
 • ТРП за переліком, затвердженим уповноваженим органом.

Наказом першого заступника Прем’єр-міністра РК - Міністра фінансів РК від 1 березня 2019 року № 159 затверджено перелік товарів, робіт, послуг, за якими поділ на лоти по їх однорідним видам і за місцем їх поставки (виконання, надання) не потрібно.

Наказ першого заступника Прем’єр-міністра РК - Міністра фінансів РК від 1 березня 2019 року № 159

До цього переліку увійшли такі товари , як господарські, канцелярські та багато інших, які тепер не вимагають поділу за однорідними видами і за місцем їх поставки.

Централізовані закупівлі за заявкою замовника

Замовники самостійно можуть визначити перелік ТРП , які припускають провести через єдиного організатора .

При цьому замовник узгоджує з єдиним організатором можливість проведення державних закупівель з його безпосередньою участю, і тільки після згоди останнього затверджується конкурсна / аукціонна комісія і проводяться державні закупівлі.

Суб’єкти державних закупівель повинні враховувати певні особливості в самому порядку здійснення державних закупівель, які визначаються і регулюються Правилами здійснення державних закупівель ( далі - Правила ).

Процес державних закупівель включає в себе :

1) розроблення та затвердження річного плану державних закупівель (попереднього річного плану державних закупівель);

2) вибір постачальника і укладення з ним договору про державні закупівлі;

3) виконання договору про державні закупівлі.

Даний процес - стандартний для всіх суб’єктів, що беруть участь в державних закупівлях, проте в цій статті зробимо акценти на відмінності між стандартним процесом здійснення державних закупівель та процесом проведення централізованих державних закупівель єдиним організатором.

Замовники здійснюють планування державних закупівель, грунтуючись на статті 5 Закону та пунктах 5-19 Правил.

Замовники після затвердження річного плану закупівель (попереднього плану закупівель) або внесення змін до річного плану закупівель протягом 10 робочих днів з дня затвердження направляють єдиного організатору інформацію про плановані державні закупівлі ТРП.

Порядок визначення єдиного організатора державних закупівельвстановлено в статті 8 Закону. Вище ми розглянули умови, при яких замовник або зобов’язаний проводити державні закупівлі через єдиного організатора, або має право за погодженням з єдиним оператором провести через останнього державні закупівлі (підпункти 1) -3) пункту 3 статті 8 Закону).

Особливості державних закупівель, проведених єдиним організатором

Розглянемо основні особливості проведення державних закупівель єдиним організатором, які здійснюються наступними способами:

 • конкурс (відкритий конкурс, конкурс з попередніми кваліфікаційним відбором, конкурс з використанням двоступеневих процедур);
 • аукціон.

Розглянемо лише основні моменти в етапах здійснення державних закупівель способом конкурсу та аукціону, що проводяться через єдиного організатора :

- замовники направляють єдиного організатору пункти річного плану державних закупівель (попереднього річного плану державних закупівель) для виконання процедур організації та проведення державних закупівель способом конкурсу / аукціону за допомогою веб-порталу;

- замовники для організації та проведення державних закупівель способом конкурсу / аукціону надають єдиного організатору завдання на організацію і проведення державних закупівель способом конкурсу / аукціону;

- завдання направляється єдиним організатору російською та англійською мовами.

Спільно із завданням направляють технічну специфікацію і проект договору про державні закупівлі . При організації державних закупівель робіт, що вимагають проектно-кошторисну документацію, замість технічної специфікації конкурсна / аукціонна документація повинна містити проектно-кошторисну документацію, що пройшла експертизу відповідно до законодавства Республіки Казахстан (Закон РК від 16 липня 2001 року № 242-II «Про архітектурну, містобудівної та будівельної діяльності в Республіці Казахстан »).

Дані документи повинні бути затверджені першим керівником замовника, або особою, яка виконує його обов’язки, або відповідальним секретарем або іншим здійснюють повноваження відповідального секретаря посадовою особою.

Визначення та затвердження складу конкурсної / аукціонної комісії єдиним організатором

Замовник спільно з направляються документами (завдання, технічна документація і проект договору) направляє інформацію із зазначенням кандидатур з числа представників замовника для включення до складу конкурсної / аукціонної комісії, а також експертної комісії або експерта в разі її створення (залучення).

Отже, за єдиним організатором залишається право визначати і затверджувати повний склад конкурсної / аукціонної комісії на кожен конкурс / аукціон окремо.

При цьому варто враховувати, що в разі здійснення державних закупівель єдиним організатором рішення про створення конкурсної / аукціонної комісії та визначенні секретаря конкурсної / аукціонної комісії приймається першим керівником або особою, яка виконує обов’язки першого керівника єдиного організатора. Загальна кількість членів конкурсної / аукціонної комісії, створюваної єдиним організатором, становить непарне число, але не менше 5 осіб.

Голова конкурсної / аукціонної комісії визначається за наступним розподілом :

 • головою конкурсної комісії призначається перший керівник замовника в разі проведення державних закупівель, якщо виділена сума на здійснення державних закупівель способом конкурсу / аукціону не перевищує 800 000 МРП;
 • головою конкурсної / аукціонної комісії призначається аким відповідної адміністративно-територіальної одиниці, якщо виділена сума на здійснення державних закупівель способом конкурсу / аукціону перевищує 800 000 МРП;
 • головами конкурсної комісії призначаються акім міст республіканського значення і столиці, якщо виділена сума на здійснення державних закупівель способом конкурсу перевищує 1 600 000 МРП.

Секретарем конкурсної / аукціонної комісії визначається відповідальна особа з числа посадових осіб єдиного організатора .

У випадках, передбачених підпунктами 1) та 3) пункту 28-2 Правил, рішення про створення експертної комісії приймається першим керівником замовника, або особою, яка виконує його обов’язки, або відповідальним секретарем або іншим здійснюють повноваження відповідального секретаря посадовою особою.

У випадку, передбаченому підпунктом 2) пункту 28-2 Правил, рішення про створення експертної комісії приймається першим керівником єдиного організатора або особою, яка виконує його обов’язки.

Утвердження і роз'яснення положень конкурсної / аукціонної документації

Конкурсна / аукціонна документація:

 • розробляється єдиним організатором, який також має право вносити в неї зміни і (або) доповнення;
 • при внесенні змін і (або) доповнень в обов'язковому порядку узгоджується з замовником ;
 • затверджується першим керівником єдиного організатора або особою, яка виконує його обов'язки.

Єдиний організатор:

- на підставі інформації від замовника розміщує на веб-порталі оголошення про проведення державних закупівель (параграфи 5 Правил - повідомлення про проведення конкурсу / аукціону);

- при проведенні державних закупівель у разі отримання від потенційних постачальників запитів і зауважень до конкурсної / аукціонної документації, до проекту договору або до технічної специфікації направляє їх замовнику;

- у разі наявності зауважень до конкурсної / аукціонної документації протягом 5 робочих днів з дня закінчення терміну попереднього обговорення конкурсної документації приймає наступне рішення:

 • вносить зміни і (або) доповнення до проекту конкурсній / аукціонної документації;
 • відхиляє зауваження до проекту конкурсній / аукціонної документації із зазначенням обґрунтувань і причин їх відхилення;
 • дає роз'яснення положень конкурсної / аукціонної документації.

Важливо пам’ятати, що роз’яснення положень технічної специфікації та проекту договору надаються :

 • замовником - при здійсненні державних закупівель у випадках, передбачених підпунктами 1) та 3) пункту 28-2 Правил;
 • єдиним організатором - при здійсненні державних закупівель у випадках, передбачених підпунктом 2) пункту 28-2 Правил.

Єдиний організатор на веб-порталі формує протокол попереднього обговорення проекту конкурсній / аукціонної документації за встановленими формами згідно з додатками до Правил. Протокол підписується першим керівником єдиного організатора.

Потенційні постачальники, які беруть участь у державних закупівлях, що проводяться єдиним організатором, при внесенні забезпечення заявки в розмірі 1% за допомогою гарантійного грошового внеску повинні звертати особливу увагу на банківські реквізити, зазначені в конкурсній документації, так як там вказані або реквізити єдиного організатора, або рахунок, передбачений бюджетним законодавством РК для організаторів, є державними органами та державними установами.

Єдиний організатор проводить оцінку конкурсних / аукціонних заявок потенційних постачальників, здійснює допуск потенційних постачальників до участі в державних закупівлях і визначає переможця.

Також єдиний організатор здійснює контроль за виконанням етапу укладення замовником договору про державні закупівлі з переможцем на підставі протоколу про підсумки державних закупівель в порядку, встановленому Правилами.

В іншому суб’єкти державних закупівель керуються процедурами та етапами проведення і здійснення державних закупівель відповідно до Правил та Законом.

Порядок здійснення державних закупівель способом з одного джерела

Організація і проведення державних закупівель способом з одного джерела по відбувся державних закупівель передбачають виконання послідовних заходів на веб-порталі та регулюються главою 7 Правил.

Однак слід враховувати, що при організації і здійсненні державних закупівель єдиним організатором в разі визнання державних закупівель способом конкурсу / аукціону не відбулися замовник визначає потенційного постачальника і направляє йому запрошення на участь в державних закупівлях способом з одного джерела відповідно до Закону та Правилами.

джерело https://e.goszakaz.mcfr.kz/article.aspx?aid=732177ЩЕ ПОЧИТАТИ